Odpowiedz
Autor Wiadomość
Nie podano
PostWysłany: 01 Wrz 2008, 00:04 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
My, Założyciele Polskiej Republiki w Second Life,
nie hołdujący żadnym wartościom poza ToS i Big Six,
nawiązując do najlepszych tradycji Second Life, gdzie każdy wolnym i równym jest i sam o sobie stanowi,
złączeni więzami przyjaźni z każdym z awatarów
ustanawiamy Konstytucję Polskiej Republiki jako prawo podstawowe
i oddajemy Wam ziemię byście nią zarządzali.
Wszystkie awatary, które dla dobra Republiki będą Konstytucję stosowały
wzywamy by czyniły to ku dobru wspólnemu i wspólnej zabawie.
Rozdział I Prawa i obowiązki Obywatela Polskiej Republiki

§ 1. Nabycie Obywatelstwa Polskiej Republiki następuje poprzez przystąpienie do grupy Polska Republika. Przystąpienie do grupy jest darmowe i otwarte dla każdego awatara.
§ 2. Obywatel może dobrowolnie zrzec się obywatelstwa poprzez wystąpienie z grupy Polska Republika.
§ 3. Obowiązkiem obywatela jest wspieranie Polskiej Republiki swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.
§ 4. Obywatel otrzymuje czynne oraz bierne prawo wyborcze.
§ 5. Zasady współżycia w Polskie Republice uregulowane są w ustanowionym przez Linden Lab "Big Six". (tu załącznik w postaci tłumaczenia)
§ 6. Pozbawienie przez władzę sądowniczą lub Królową dostępu Obywatela do Polskiej Republiki jest równoznaczne z pozbawieniem wszelkich praw (było: praw wyborczych), niezależnie od przynależności do grupy Polska Republika. (temat dyskusyjny, do omówienia pozostaje wtedy prawo własności)


Rozdzial II Królowa Polskiej Republiki

§ 1. Królowa jest najwyższym przedstawicielem Polskiej Republiki oraz gwarantem ciągłości władzy.
§ 2. Królowa czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji oraz innych aktów prawnych, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Polskiej Republiki.
§ 3. Na Królowej spoczywa odpowiedzialność wobec Linden Lab oraz historii.
§ 4. Królowa jest jedynym reprezentantem Polskiej Republiki w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi.
§ 5. W razie konieczności, Królowa może udzielić obywatelowi pełnomocnictwa do wykonywania poszczególnych czynności w jej imieniu.
§ 6. Królowa wydaje dekrety po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.


Rozdział III Rząd Polskiej Republiki

§ 1. Rząd prowadzi bieżące sprawy Polskiej Republiki.
§. 2 Rząd wyłaniany jest w wolnych wyborach przez obywateli PR. Termin i przebieg wyborow regulowany jest przez dekret Królowej.
§ 3.Członkiem Rządu, zwanym dalej Ministrem, zostać może tylko obywatel PR.
§ 4 W skład Rządu wchodzi pięciu członków, zwanych Ministrami
- 2 wybranych przez posiadaczy ziemi i wynajmujących sklepy, zwanych dalej rezydentami,
- 2 wybranych przez wszystkich obywateli
- 1 nominowanego przez Królową
§ 5. Rząd wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Premiera, który jest jego oficjalnym reprezentantem. [b](Tutaj brakuje mi (Mad) zapisu kiedy rząd staje się rządem (wydaje mi się, że po pierwszym posiedzeniu), ile ma czasu na zwołanie posiedzenia i kto pełni władzę do tego momentu - poprzedni rząd czy królowa.)

§ 6 Zgłaszający swą kandydaturę w wyborach do rządu może kandydować tylko z jednej listy.
§ 7 Każdy obywatel może oddać głos na kandydata z listy obywatelskiej. Obywatel-rezydent ma prawo do oddania drugiego głosu na kandydata z listy rezydentów. (Ale nasuwa się pytanie - można być rezydentem nie będąc obywatelem? Czy rezydentem jest też osoba wynajmująca sklep od królowej? Czy ja, wynajmująca ziemię królewską, jestem rezydentem? (Mad))
§ 8 Odwołanie członka rządu może nastąpić poprzez referendum. Królowa może je ogłosić po otrzymaniu listy społecznej podpisanej przez minimum 10 procent obywateli (liczba do dyskusji) oraz popartej IM od tych osób do samej Królowej lub wybranego przez nią awatara. Minister zostaje odwołany jeśli wniosek o jego usunięcie poprze ponad połowa biorących udział w referendum.
§ 9 Ponadto Królowa może ogłosić Referendum o odwołanie ministra, jeśli rząd przekaże jej wniosek z glosowania wewnątrzrzadowego. Zgromadzenie podpisów członków grupy nie jest w tym wypadku wymagane.
§ 10 Odwołanie całego rządu może nastąpić w sposób podany w § 8.
§ 11. Przedstawiciel Królowej może być odwołany tylko przez nią i tylko przed nią odpowiada.
§ 12. Pozbawienie obywatelstwa jest równoznaczne z utrata wszelkich funkcji w Polskiej Republice.
§ 13 . Kadencja rządu wynosi cztery tygodnie (1 miesiąc?).


PRACA RZĄDU:
§ 0 Rząd otrzymuje od Królowej środki finansowe na podstawie ustaw.
§ 1. Rząd wyraża swoją wolę w formie ustaw publikowanych na forum oraz w grupie.
Osobą uprawnioną do ogłaszania ustaw jest Premier, następnie przedstawiciel Królowej i potem kolejno członkowie rządu w kolejności alfabetycznej zstępującej.
§ 2. Wszelkie inne wypowiedzi członków rządu są jedynie ich prywatnymi wypowiedziami.
§ 3. Członkowie rządu mogą się komunikować w dowolny sposób, jednak za wniosek oficjalnie poddany pod glosowanie uważa się ogłoszenie go na niejawnym podforum. Do niejawnego forum maja dostęp tylko członkowie rządu, Królowa oraz administracja forum.
§ 4. Po ogłoszeniu wniosku i odbyciu dyskusji poddający wniosek zgłasza go pod głosowanie słowami „Kończę dyskusję”. Głosowanie odbywa się poprzez napisanie postu o treści:
(a) „jestem za” – wyrażającego poparcie
(b) ‘jestem przeciw’ – wyrażającego odrzucenie ustawy
(c) ‘wstrzymuję się’ – wyrażającego wstrzymanie się.
Wniosek uważa się za przyjęty po uzyskaniu większości głosów.
§ 5. Niewyrażenie stanowiska ministra wobec wniosku w terminie 24 godzin od momentu poddania go pod głosowanie przyjmuje się jako oddanie głosu wstrzymującego się.


Rozdział IV Sad Polskiej Republiki

§ 1. System funkcjonowania władzy sądowniczej Polskiej Republiki reguluje dekret Królowej.
§ 2. Do czasu wejścia w życie dekretu, o którym mowa w § 1 niniejszego rozdziału, władzę sądowniczą sprawuje Królowa. (można też rozwinąć ten rozdział, zamiast dekretu)


Rozdział V Finanse Polskiej Republiki

§ 1. Opłaty związane z wynajęciem działek Polskiej Republiki reguluje dekret Królowej/Rządu
1. Budżet PR stanowią wpływy z opłat za ziemię (Tier), wynajmu sklepów oddanych rządowi oraz innych dochodów wygospodarowanych przez Rząd.
2. Działki sprzedawane są na licytacji, której warunki określone są osobnym dekretem Królowej.
3. Królowa oddaje rządowi PR wyznaczone sklepy. Rząd dysponuje nimi w dowolny sposób. Opłaty wnoszone przez wynajmujących przekazywane są Królowej, która dołącza je do budżetu, o ile rząd nie postanowi inaczej odpowiednią ustawą.
4. W przypadku uzyskania wpływów z powierzchni reklamowej zastosowanie ma ustęp 3.
5. Dysponentem budżetu jest Królowa, która wypłaca L$ na określone cele lub członkom rządu na podstawie przegłosowanych ustaw.
6. Tygodniowa suma wypłat nie może przekroczyć ¼ całego budżetu.
7. Lindeny nie pobrane z budżetu są automatycznie przenoszone na kolejny okres rozliczeniowy i przekazywane kolejnemu rządowi.


Rozdział VI Przepisy przejściowe i końcowe.

§ 1. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
§ 2. Zmiany Konstytucji może dokonać jedynie Królowa po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
§ 3. Jedynym organem władzy uprawnionym do dokonywania wiążącej interpretacji Konstytucji jest Królowa.
§ 4. Z chwilą wejścia w życie Konstytucji, Mała Konstytucja traci moc prawna.


Premier Rządu Tymczasowego Polskiej Republiki
Madelaine Sautereau


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 01 Wrz 2008, 06:45 
Dołączenie:
Grudzień 2007
Posty: 446
nick w SL: Pietia Szondi
W kwestii typowo formalnej....

Czy jest to oficjalne stanowisko Rządu? Wątpliwości moje budzą: podpis Premier Madelaine i brak pieczęci Rządowej wymaganej dla oficjalnej opinii.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 01 Wrz 2008, 11:21 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
To propozycja rządu. Nie dodawałam pieczęci, jako że to nie jest ostateczny tekst Konstytucji. Po prostu nie czułam się do tego upoważniona.
Ale, oczywiście, jeżeli prawnik rządowy powie, że dodać, dodam jak najszybciej 8-)


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 01 Wrz 2008, 14:43 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Luty 2007
Posty: 4035
nick w SL: Jacek Shuftan
Po tych dwu tygodniach, gdy znalazlem sie po drugiej stronie barykady tzn tworzylem prawo, obiecalem sobie byc bardziej litosciwy dla wszystkich piszacych regulaminy, ustawy itd. To piekielnie trudne zrobic wszystko z sensem, przewidziec przyszlosc i pomysly, ktore ludziom moga przyjsc do glowy:(
Pietia np ma troche racji - mozna bylo postawic pieczec pod propozycja konstytucji, ale z drugiej strony pieczec sugerowalaby ze jest to juz konstytucja uchwalona, a tak nie jest.
Opisze kilka spraw jakie nas meczyly z prosba o opinie.
Ale moze najpierw moje osobiste zalozenia.
1) Rzad powinien miec maksimum wladzy ( jak to jednak zrobic?)
2) Rzad powinien byc ograniczany w stopniu minimalnym ( ech to to sie klocimy ciagle)
3) Decyzje rzadu nie moga jednak zagrozic istnieniu wyspy, a gwarantem tego jest Krolowa (rzadowi moze przyjsc do glowy ustawa - sprzedajemy cala wyspe i pieniadze prosze przelac na nasze konta w RL. Rzad moze ja nawet przeglosowac - i co wtedy?)
4) Wolalem zakladac najgorsze, czyli np Ministrom moze sie odechciec po 2 dniach pracy, i trzeba cos wymyslic zeby nie byl to upadek Republiki, do wyborow zglosi sie tylko2 kandydatow itd.
A teraz probemy jakie sie pojawialy ( cytuje z pamieci)
1) Czy w Konstytucji powinny znalezc sie szczegolowe zapisy typu: sposob obrad rzadu, sprzedaz dzialek itd czy zrobic z niej tylko ogolny zapis z ktorym wszyscy sie bez watpienia zgodza?
2) Czy wprowadzac jakis inny regulamin w sprawach obyczajowych poza Big Six , ktore jest dosyc ogolne ale sprawdza sie w SL?
3) czy wprowadzac wladze ustawodawcza,, jakas speckomisje ktora bedzie zatwierdzala uchwaly rzadu lub sama je uchwalala? Kto im zaplaci?
4) Jak liczny powinien byc rzad? Czy dac specjalne prawa rezydentom, tzn osobom ktore kupily ziemie?
5) Czy osoba, ktora kupila ziemie, a nie jest w grupie PR, ma prawa wyborcze?
6) Jak odwolac ministrow lub caly rzad w mozliwie prosty sposob? Jak zweryfikowac czy podpis avatar pod petycja o odwolanie jest prawdziwy?
7) Co zrobic jesli wiekszosc rzadu nie bedzie robila NIC?
8) Czy mobilizowac jakos rzad do dzialania, np jesli nie beda sie spotykali z wyborcami to ,,, no wlasnie nie wiem co:(
9) jak podzielic pieniadze, ktore rzad wygospodaruje? Czy nie powinien dolozyc sie nieco do utrzymania wyspy ( w obecnym projekcie caly Tier jest do dyspozycji rzadu)
10) Czy rzad ma prawo do wydania budzetu na swoje potrzeby ( w calosci lub czesciowo?) o ten punkt trwaly i twaja wielkie boje.
Jesli jeszcze mi sie cos przypomni to zamieszcze:)


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 01 Wrz 2008, 15:31 
Moderator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2008
Posty: 1517
nick w SL: Anulka Zimminy
Na goraco .. wieczorem wysmaze elaborat..

Cytuj:
Czy dac specjalne prawa rezydentom, tzn osobom ktore kupily ziemie?
Czy osoba, ktora kupila ziemie, a nie jest w grupie PR, ma prawa wyborcze?

Moj sasiad Holender na 15 ha a praw wyborczych nie ma. I zyje. Czemu kupiec = wlasciciel ziemi = najemca ma miec jakies z tego tytulu prawa. Placi za wynajem to moze, w granicach prawa obowiazujacego ogolnie, robic co mu sie podoba. Jezeli jest obywatelem moze sobie glosowac i wymagac od swojego posla aby ten prawo odpowiednie stanowil. Jakby lobbing zakazany byl ?
Cytuj:
9) jak podzielic pieniadze, ktore rzad wygospodaruje?
10) Czy rzad ma prawo do wydania budzetu na swoje potrzeb

Ustawa budzetowa ? Zakazujaca rzadowi pobierania na swoje widzimisie jakejkolwiek kasy ?

Cytuj:
6) Jak odwolac ministrow lub caly rzad w mozliwie prosty sposob? Jak zweryfikowac czy podpis avatar pod petycja o odwolanie jest prawdziwy?

Kreator noty no transfer no modify nie wystarczy za podpis czyfrowy wielokrotnie szysfrowany ?

Cytuj:
7) Co zrobic jesli wiekszosc rzadu nie bedzie robila NIC?
8) Czy mobilizowac jakos rzad do dzialania, np jesli nie beda sie spotykali z wyborcami to ,,,


A co na to monarcha ? Przygladac sie bedzie z usmiechem wyrozumialosci ?


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 01 Wrz 2008, 17:56 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Grudzień 2007
Posty: 145
nick w SL: Uzi Boa
Cytuj:

Cytuj:
7) Co zrobic jesli wiekszosc rzadu nie bedzie robila NIC?
8) Czy mobilizowac jakos rzad do dzialania, np jesli nie beda sie spotykali z wyborcami to ,,,A co na to monarcha ? Przygladac sie bedzie z usmiechem wyrozumialosci ?


Prawdę mówiąc, taki mam zamiar.
Nie widzę sensu w zbytnim ingerowaniu w decyzje rządu wybranego przez Obywateli PR. Jeśli ludziom podoba się władza dążąca do zniszczenia Republiki, znaczy, że idea od początku była chybiona i samorządna wyspa nie jest potrzebna w polskim SL.
Nic na siłę.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 01 Wrz 2008, 18:44 
Dołączenie:
Sierpień 2008
Posty: 16
nick w SL: NekoKay
Działanie mające na celu zniszczenie wyspy z reguły są prowadzone w ten sposób aby ktoś na tym zyskał. Jeśli pomysł jest chybiony to będzie brak zainteresowania. Co do posłów obiboków to nie liczył bym na to że wszyscy będą się stawiać o czasie na spotkanie.

Cytuj:
10) Czy rząd ma prawo do wydania budżetu na swoje potrzeb

Pan Lepuś potrzebuje nowy ciągnik więc głosujemy na przyznanie L$ dla rządu na nowe ciągniki. Jeśli chodzi o takie coś to nie. Ale jak będzie trzeba coś niezbędnego np. nowy ciągnik wtedy raczej tak? :D


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 02 Wrz 2008, 06:59 
Dołączenie:
Grudzień 2007
Posty: 446
nick w SL: Pietia Szondi
No i widzę że ponownie mam ochotę ;p

Cytuj:
1) Czy w Konstytucji powinny znalezc sie szczegolowe zapisy typu: sposob obrad rzadu, sprzedaz dzialek itd czy zrobic z niej tylko ogolny zapis z ktorym wszyscy sie bez watpienia zgodza?


Konstytucja powinna być zapisami tylko ogólnymi, wszelkie sprawy szczegółowe na podstawie Ustaw Rządu


Cytuj:
2) Czy wprowadzac jakis inny regulamin w sprawach obyczajowych poza Big Six , ktore jest dosyc ogolne ale sprawdza sie w SL?


Moim zdaniem nie potrzeba innych regulaminów (poza spolszczeniem BigSix).

Cytuj:
3) czy wprowadzac wladze ustawodawcza,, jakas speckomisje ktora bedzie zatwierdzala uchwaly rzadu lub sama je uchwalala? Kto im zaplaci?


Pamiętam jak AnulkaZ głosiła teorię trójpodziału władzy....ale czy jest nas tak wiele żeby pozwolić sobie na trójpodział?

Cytuj:
4) Jak liczny powinien byc rzad? Czy dac specjalne prawa rezydentom, tzn osobom ktore kupily ziemie?


Myślę, żę 5 osób to bardzo odpowiednia ilość, z tym że: 1 minister z mianowania Królowej, 3 ministrów z wyboru Obywateli, 1 minister z grupy ziemiańskiej (rezydenci)

Cytuj:
5) Czy osoba, ktora kupila ziemie, a nie jest w grupie PR, ma prawa wyborcze?

Posiadacz ziemski obowiązkowo musi należeć do grupy Polska Republika, aby mógł otrzymywać informacje o zmianach w prawodastwie, władzach i swoich prawach i obowiązkach

Cytuj:
6) Jak odwolac ministrow lub caly rzad w mozliwie prosty sposob? Jak zweryfikowac czy podpis avatar pod petycja o odwolanie jest prawdziwy?


Bądź mi się zdaje (chyba nie), bądź Polska Republika jest ściśle powiązana z tym oto forum. Wszelakie petycje tylko przez forum... No i dochodzimy do partii lub ugrupowań, jak kto zwał tak zwał. Załóżmy oddzielne poddziały na forum i dajmy prawa moderacji na nich władzom wirtualnych ugrupowań powstających w Polskiej Republice, Dzięki temu to partia będzie mogła wysuwać wnioski celem konsultacji społecznych i zdobycia podpisów poparcia. Ta sama władza partyjna będzie również miała prawa do pisania w poddziale: korespondencja społeczeństwo<->rząd, gdzie będzie zgłaszała wątki, które spełniają wymogi dotyczące warunków rozpatrzenia wniosku społeczneństwa przez Rząd Polskiej Republiki.
Każdy użytkownik, który ma zamiar brać udział w konsultacji musi podać swoje dane login na forum i dane z SL, celem nadzoru przez partie (jeśli niedopełniony wniosek formalnie to wniosek nieważny) czy głosujący (podpisujący postem wniosek użytkownik forum) jest Obywatelem PR.
Cytuj:
7) Co zrobic jesli wiekszosc rzadu nie bedzie robila NIC?


Od czego mamy prawo odwołania ministrów.... do wymiany i krótko

Cytuj:
8) Czy mobilizowac jakos rzad do dzialania, np jesli nie beda sie spotykali z wyborcami to ,,, no wlasnie nie wiem co:(


Jacku niedawno był poruszany temat... Kolejne wybory zmienią Rząd (bądź wybory uzupełniające w razie wykluczenia członka Rządu)

Cytuj:
9) jak podzielic pieniadze, ktore rzad wygospodaruje? Czy nie powinien dolozyc sie nieco do utrzymania wyspy ( w obecnym projekcie caly Tier jest do dyspozycji rzadu)
10) Czy rzad ma prawo do wydania budzetu na swoje potrzeby ( w calosci lub czesciowo?) o ten punkt trwaly i twaja wielkie boje.


I tutaj powracam do budżetu o którym pisałem przed otwarciem Polskiej Republiki. Cześć środków od każdego najmowanego na terenie Republiki primu trafia na potrzeby Rządu, część do Królowej. Prawo do wydania środków na potrzeby własne należy ograniczyć (sprecyzujmy co to potrzeby własne). Poza tym zawsze musi powstać zarys planu działania zarówno inicjatyw organizowanych jak i finansowania działań.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 14:02 
Dołączenie:
Sierpień 2007
Posty: 607
ja mam oficjalne pytanie :] Dlaczego nie ma w konstutucji odniesienia do watości chrzescijanskich ? :]


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 14:05 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Listopad 2007
Posty: 1181
nick w SL: Krzysztof Aeon
Ponieważ PR nie ma takowych korzeni i powinno zachować neutralność pod względem religijnym (podobnie jak zresztą nasza RL Polska, z czego się jednak nie wywiązuje...)


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 14:10 
Dołączenie:
Sierpień 2007
Posty: 607
ja nie pisalem o korzeniach chrzescijanskich , bo wiaodmo ze PR takich nie ma.
Pisalem o wartosciach.

Ja mysle ze wiekszosc obywateli PR jest chrzescijanami i sie nie wyprze wartosci chrzescijanskich :]


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 15:57 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Listopad 2007
Posty: 1181
nick w SL: Krzysztof Aeon
Ja nie mówię o wypieraniu się wartości lecz neutralności religijnej. Można zawsze zapytać LL, czy sim nastawiony na jedną religię będzie dozwolony w SL...


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 18:07 
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 3307
nick w SL: MaxJames Chemistry
Może nigdy o tym nie wpsomniałem, a miałem zamiar nawet wiele rrazy, ale czy w Pr są tylko i wyłacznie chrześcijanie? Myśle, żen ie tylko, zatem zapis w konstytucji o wartościach chrzescijańskich byłby wielkim błedem i byłoby to poza tym niestosowne, a po co na gruncie religijnym wojny.

Tak jak przedmówca napisał, nasza RL polska konstytucja też nie powinna mieć zapisów, a jednak posiada.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 19:05 
Dołączenie:
Sierpień 2007
Posty: 607
w pr nie tylko sa chrzescijanie i mysle nikt by nikogo nie nawracal :]

troche niejasno sie zapytalem w pierwszym pytaniu , bo pytalem czlonkow rzadu jako ze oni maja wplyw na konstytucje :)

a wiec skladam wniosek o wpis o wartosciach chrzescijanskich i chcialbym zobaczyc wynik glosowania :)


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 19:32 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Luty 2007
Posty: 4035
nick w SL: Jacek Shuftan
Cytuj:
a wiec skladam wniosek o wpis o wartosciach chrzescijanskich i chcialbym zobaczyc wynik glosowania :)

Ze swej strony prosze o dokladniejsze zdefiniowanie co rozumiesz przez 'wartosci chrzescijanskie'


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 19:51 
Dołączenie:
Sierpień 2007
Posty: 607
Jacek napisał(a):
Cytuj:
a wiec skladam wniosek o wpis o wartosciach chrzescijanskich i chcialbym zobaczyc wynik glosowania :)

Ze swej strony prosze o dokladniejsze zdefiniowanie co rozumiesz przez 'wartosci chrzescijanskie'


rozumiem to co wszyscy inni, nie mam wlasnej wizjii wartosci chrzescijanskich :]

sam wiesz ze w konstytucji nie rozdrabinia sie ,ze jezeli jest "zabojstwo" to nie wyjasnia sie co i kiedy jest zabojstwem a co nim nie jest , to rozstrzyga sąd.

o wartosciach chrzescijanskich mozesz sobie poczytac mase wypracowan na googlach ,aby poszerzyc swą wiedze:)


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 19:56 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
Ponieważ Codeee nogami przebiera z ciekawości, jak będzie przebiegało ewentualne głosowanie nad tymi wartościami, chciałam poinformować, że ja głosowałabym przeciwko takiemu zapisowi w Konstytucji.

Nie, nie kradnę, nie wydłubuję oczu kotkom i nie molestuję dzieci.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 19:59 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Luty 2007
Posty: 4035
nick w SL: Jacek Shuftan
Zazwyczaj to wysuwajacy wniosek powinien go wyjasniac, bo dziwna jest sytuacja gdy ktos poddaje projekt pod glosowanie mowiac - a reszta jest w google;)
Podstawa wartosci chrzescijanskich jest chyba Dekalog, a PR nie jest SIMem wyznaniowym, wiec tez bylbym przeciwko.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 21:21 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Maj 2007
Posty: 1716
nick w SL: Llorando Runo
Jacek napisał(a):
Ze swej strony prosze o dokladniejsze zdefiniowanie co rozumiesz przez 'wartosci chrzescijanskie'
Głupota, chciwość, zawiść, ksenofobia i inne nieprzyjemne rzeczy. Z tym mi się kojarzy chrześcijaństwo, więc pewnie o takie wartości musi chodzić. ;-)


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 21:45 
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 3307
nick w SL: MaxJames Chemistry
LL, to są cechy polskiego katolicyzmu, który od wartości chrześcijańskich się oddala, niestety (obserowałe mpewien czas to wszystko).


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 22:18 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Luty 2007
Posty: 4035
nick w SL: Jacek Shuftan
Aby przerwac neico offtopowe rozwazania nt kondycji polskiego katolicyzmu, podsylam projekt uzupelniajacy kwestie prawne w PR:

1.Organem wladzy sadowniczej jest Sedzia.
2.Sedzia jest powolywany i odwolywany przez Krolowa.
3.Sedzia ma prawo do wymierzania nastepujacych kar:
- upomnienie
- ban czasowy lub bezterminowy na terenie PR.
- odebranie praw wyborczych
- odebranie obywatelstwa
- podanie wyroku do wiadomosci publicznej
- kara finansowa
4. Kary mogą być laczone lub stosowane zamiennie ( nie wiem jak to ladnie opisac, ze Sedzia może powiedziec – albo masz bana albo placisz 1000 ls)
5. Porzadku na terenie PR strzega osoby wyznaczone przez Krolowa, zwane Policja.
6. Sedzia nie może być czlonkiem Policji.
7. Każdy z policjantow dysponuje prawem upomnienia, kicka lub czasowego bana wobec avatara lamiacego prawa obowiazujace na terenie PR.
8. Policjant korzystajacy z tego prawa jest zobowiazany do niezwlocznego wyslania Sedziemu i oskarzonememu opisu zdarzenia i jego podstawy prawnej. Nie dopelnienie tego warunku skutkuje niewaznoscia decyzji.
9. Oskarzony może podac swoja wersje zdarzenia Sedziemu w terminie dwu dni od daty otrzymania opisu zdarzenia.
9. Ban policyjny obowiazuje do czasu ogloszenia wyroku przez Sedziego, który zobowiazuje się wydac decyzje w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni, jednak nie wczesniej niz 3 dni od daty otrzymania informacji o zdarzeniu. Nie wydanie wyroku w tym terminie skutkuje uznaniem niewinnosci oskarzonego.
10. Sedzia zobowiazuje się do poinformowania oskarzonego o swojej decyzji.
11. Sedzia nie moze wydac wyroku bez zawiadomienia o przestepstwie przez policjanta.
12.. Odwolanie od wyroku może nastapic tylko w wypadku, gdy wyjda na swiatlo dzienne nowe okolicznosci mogace miec wplyw na decyzje Sedziego.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 23:16 
Moderator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2008
Posty: 1517
nick w SL: Anulka Zimminy
Jacek napisał(a):
2.Sedzia jest powolywany i odwolywany przez Krolowa.

A dlaczego nie Parlament ? Urzednik Monarchy (przypominam, ze obecnie nawet mamy Krolowca) a instancja odwolawcza wspomniana pozniej w pkt. 12 ?

Cytuj:
3.Sedzia ma prawo do wymierzania nastepujacych kar:
- podanie wyroku do wiadomosci publicznej

Podanie do Publicznej Wiadomosci ? A tio nie ZAWSZE wyrok bedzie podany do Publicznej Wiadomosci ?? Tajne jakies wyroki zapadac beda ? Ooo... ciekawie sie zanosi.

A moze Sedzia moglby nakladac takze inne kary, jak na przyklad ... prace spolecznie pozyteczne (na przyklad 3 godziny tego, jak to sie nazywa.. didzejowania ? Zalezy od skazanego :-))

Cytuj:
5. Porzadku na terenie PR strzega osoby wyznaczone przez Krolowa, zwane Policja.


Znow Krolowa. Parlament niechaj wyznaczy osobnika bedacego Prokuratoro-Policjantem nadzowrujcaym ewentualnych kraweznikow, pracujacych nad pilnowaniem prawa.. wlasnie.. a za co beda te kary ? Co musze zrobic by dozywotniego bana dostac ?

Rozumiem, ze jest to wstepna koncepcja Kodeksu Karnego, ktory Parlament przyjmnie na swoim pierwszym posiedzeniu. ?

Mam nadzieje, ze postarasz sie troszke te propozycje rozbudowac, bo nie pozostawiles mi wiele pola do niezgadzania sie, Wlasciwie to poza drobna kwesta wartosci naczelnych i podstawowych, nie mam sie do czego przyczepic.


Ostatnio edytowany przez AnulkaZ, 05 Wrz 2008, 23:27, edytowano w sumie 1 raz

Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 23:25 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Luty 2007
Posty: 4035
nick w SL: Jacek Shuftan
Cytuj:
A dlaczego nie Parlament ? Urzednik Monarchy (przypominam, ze obecnie nawet mamy Krolowca) a instancja odwolawcza wspomniana pozniej w pkt. 12 ?

Kwestia oczywiscie do dyskusji. Boje sie jednak impotencji parlamentarnej:(
Cytuj:
Podanie do Publicznej Wiadomosci ? A tio nie ZAWSZE wyrok bedzie podany do Publicznej Wiadomosci ?? Tajne jakies wyroki zapadac beda ? Ooo... ciekawie sie zanosi.

O wyroku moze byc poinformowany tylko przestepca. Mysle ze dodatkowe ogloszenie np na stronie www wraz z opisem zdarzenia byloby nieprzyjemna kara ( i ziekawa lektura dla reszty - pewnie wy tez czytacie tylko negatywy na allegro, na pozytywy nei spogladajac nawet:). Nie wiem jak z ochrona danych osobowych - bylu juz procesy w SL o to:(
Cytuj:
A moze Sedzia moglby nakladac takze inne kary, jak na przyklad ... prace spolecznie pozyteczne (na przyklad 3 godziny tego, jak to sie nazywa.. didzejowania ? Zalezy od skazanego )

Nie pomysallem o tym. Pewnie! moze dodac staly i magiczny punkt - "oraz inne"?
Cytuj:
Znow Krolowa. Parlament niechaj wyznaczy osobnika bedacego Prokuratoro-Policjantem nadzowrujcaym ewentualnych kraweznikow, pracujacych nad pilnowaniem prawa.. wlasnie.. a za co beda te kary ? Co musze zrobic by dozywotniego bana dostac ?

Przypominam, ze ustawa o prawie dotyczy terenow Krolewskich i Krolowa powinna miec na to wplyw ( co nie przeszkadza Parlamentowi ustalic wlasnej wladzy sadowniczej i policyjnej). Parlament moze sobie wyznaczac - a co jesli prokuratorom sie nie bedzie chcialo? Jak zwykle zakladam maksyalnie pesymistyczna wizje.
Cytuj:
. wlasnie.. a za co beda te kary ? Co musze zrobic by dozywotniego bana dostac ?

Zlamac Big Six albo ToS - moim zdaniem.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 23:32 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
Od razu się wtrącę i o powiem, dlaczego Królowa, a nie Rząd. Bo ten temat był już poruszany podczas posiedzeń rządu.
Chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji, w której kolejny rząd zmienia policję i sądy wg własnego uznania. Królowa ma gwarantować stabilność PR, jej decyzja w tej kwestii, niezależna od zdania osób będących w rządzie, pozwala przypuszczać, że prawo nie będzie zmieniało się w zależności od widzimisię sprawujących władzę.

Mówiąc dosadniej - przypomnij sobie czyje poglądy ze znanych Ci sl-owców są najbardziej odlegle od Twoich, a potem wyobraź sobie sytuację, kiedy to oni właśnie wygrywają wybory i sadzają "swoich" w sądzie i policji...


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 23:36 
Moderator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2008
Posty: 1517
nick w SL: Anulka Zimminy
Jacek napisał(a):
Kwestia oczywiscie do dyskusji. Boje sie jednak impotencji parlamentarnej:(

Kobiety doparlamentu.. zadnej impotencji. ;-)

Cytuj:
O wyroku moze byc poinformowany tylko przestepca. Mysle ze dodatkowe ogloszenie np na stronie www wraz z opisem zdarzenia byloby nieprzyjemna kara

Mysle ze Sedzia znajac ToS i Big6 potrafi w wyroku napisac inicjaly.. np. "bana 3 dni dla znanego bankiera Jacka S. za.." bedzie wystarczajace aby sentencja pozostawa anonimowa.

Cytuj:
Przypominam, ze ustawa o prawie dotyczy terenow Krolewskich i Krolowa powinna miec na to wplyw ( co nie przeszkadza Parlamentowi ustalic wlasnej wladzy sadowniczej i policyjnej). Parlament moze sobie wyznaczac - a co jesli prokuratorom sie nie bedzie chcialo? Jak zwykle zakladam maksyalnie pesymistyczna wizje.

Co znaczy sie nie bedzie chcialo ? Albo jest Prokuratorem albo zabiera swoje zabawki doinnej piaskownicy. Parlament wyznacza chyba pytajac sie czy bedzie sie danemu chcialo ?

Nie bylo powiedziane, ze to prawo Krolewskie, ba, z kontekstu Konstytucyjnego watku wnioskowalam, ze jest dokladnie odwrotnie. Ot, babska logika. Po ci, o ja blondyna, popatrzylam na temat watku..


Ostatnio edytowany przez AnulkaZ, 05 Wrz 2008, 23:45, edytowano w sumie 1 raz

Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 23:40 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
Królowa brała udział we wszystkich posiedzeniach rządu, jakie się do tej pory odbyły. Ma prawo głosu, ma również w rządzie tymczasowym 2 swoich ministrów, którym może narzucić dyscyplinę w głosowaniu.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 23:44 
Moderator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2008
Posty: 1517
nick w SL: Anulka Zimminy
Madelaine napisał(a):
Mówiąc dosadniej - przypomnij sobie czyje poglądy ze znanych Ci sl-owców są najbardziej odlegle od Twoich, a potem wyobraź sobie sytuację, kiedy to oni właśnie wygrywają wybory i sadzają "swoich" w sądzie i policji...


Troszke to inaczej.. Zawsze Monarcha jest wlascicielem. I jakby nie bylo, zawsze jego zdanie jest ostateczne. Powie nie.. i basta, dyskusji niet.

A wyobrazic sobie sytuacje taka potrafie... no ale po to jest ta demokracja. Trudno.
W najgorszym przypadku korzystam z opcji Boga.. i daje bana calosci. Koniec zabawy.

Ale narazie jak sie bawic to sie bawic 8-) W razie czego, obserwowalabym z mina cierpiaca i wargi do krwi zagryzała.. I dobra mine do zlej gry robila.

Wyjscie awaryjne i prawo niezbywalne jest i o tym trzeba pamietac.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 05 Wrz 2008, 23:48 
Dołączenie:
Sierpień 2007
Posty: 607
Madelaine napisał(a):
Od razu się wtrącę i o powiem, dlaczego Królowa, a nie Rząd. Bo ten temat był już poruszany podczas posiedzeń rządu.
Chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji, w której kolejny rząd zmienia policję i sądy wg własnego uznania.


Mozna tez zlikwidowac rząd, nigdy nie wiadomo kto sie do rzadu dostanie, wiec stabilnie bedzie kiedy pelnie wladzy odda sie krolowej:]

Krolowa juz tu pisala ze nie chce sie wtracac i albo ludzie ptorafia sami soba zarzadzic ,albo republika upadnie.

Wiec zakladanie kolejnych kagancow na rząd mija sie z zyczeniem krolowej.

Kolejny raz wychodzi na to ,ze rzad bedzie jak lalka na sznurkach , gdzie kazdy ruch bedzie zalezal od krolowej :)


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 00:20 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
Codeee, każdy ruch należy do Królowej, z jednego prostego powodu - to jej wyspa, jej piaskownica, jej zabawki. Jeśli któregoś dnia obudzi się z myślą, żeby zwinąć wszystko to co zrobisz? Tupniesz?

Cytuj:
Wiec zakladanie kolejnych kagancow na rząd mija sie z zyczeniem krolowej.

Nie o to chodzi, nie wciągaj mnie w demagogiczne spory. Ma powstać rząd i ma mieć jak najwięcej do powiedzenia, Konstytucja ma regulować sytuację na wyspie - ale Uzi będzie właścicielką i będzie zawsze miała prawo weta. Warto o tym pamiętać.
Aha, to, że ma prawo narzucić swoim ministrom jak mają głosować nie oznacza, że to robi - masz rację, chce się wtrącać jak najmniej, na pewno nie nadużywa władzy.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 00:48 
Dołączenie:
Sierpień 2007
Posty: 607
Madelaine napisał(a):
Codeee, każdy ruch należy do Królowej, z jednego prostego powodu - to jej wyspa, jej piaskownica, jej zabawki.


podobno wyspa miala byc rzadzona przez rzad wybierany przez obywateli , krotko mowiac, wyspa samorzadna

Uzi napisał(a):
Jeśli ludziom podoba się władza dążąca do zniszczenia Republiki, znaczy, że idea od początku była chybiona i samorządna wyspa nie jest potrzebna w polskim SL.
Nic na siłę.


Wiec zgodnie z tym co mowi Uzi i zgodnie z ideą tego experymentu PR powinno sie dac rzadowi maksymalnie duza wladze (nie calkowita) i albo zda egzamin albo nie .
A nie , tego rzad nie bedzie robil bo moze spatolic, tamto lepiej zadecyduje krolowa, o jeszcze inne musi prosic sie krolowa, a na kazde rozporzadzenie musi byc przywolenie krolowej.

Ustalcie wspolne stanowisko, albo wyspa rzadzi sie sama poprzez rzad, albo wyspa rzadzi uzi , a poprzez pewna zabawe istnieje sobie rzad for Fun ,ktory i tak nie ma nic do powiedzenia.


Dla mnie to teraz nie rozni sie od simu Centrum , jest Blanka , sa oficerowie , oficerowie moga wdrazac pewne pomysly i je wdrazac , ale na prawie wszystko jest potrzeba przyzwolenie Blanki. To juz bylo jak widac, republika to to samo pod inna koszulka .

[/quote]


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 01:03 
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 3307
nick w SL: MaxJames Chemistry
Gdyby Uzi chciała sama wsyzstkim zarządzać, to by nie miała ludiz do pomocy. A skoro ma ludzi, którym daje odpowiednie uprawneinia, oznacza to, że nie chce wsyzstkiego według swojego uznania robić, lecz chce znać zdanie innych. A taka władza, która słucha głosu ludu, jest cenna.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 01:12 
Moderator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2008
Posty: 1517
nick w SL: Anulka Zimminy
projekt napisał(a):
A taka władza, która słucha głosu ludu, jest cenna.


Aha.. czyli dobrze by bylo to powiedziec jasno. Moze byc wladca tyran i despota, a moze, byc dobry, ludzki Pan. W takiej konwencji po co reszta zabawy ? Chyba jednak nie w tym kierunku zabawa miala polegac. Po prostu poddajemy sie ? Dla potrzeb Uzi opracujemy zwykly regulamin i po zabawie.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 01:21 
Dołączenie:
Sierpień 2007
Posty: 607
projekt napisał(a):
Gdyby Uzi chciała sama wsyzstkim zarządzać, to by nie miała ludiz do pomocy. A skoro ma ludzi, którym daje odpowiednie uprawneinia, oznacza to, że nie chce wsyzstkiego według swojego uznania robić, lecz chce znać zdanie innych. A taka władza, która słucha głosu ludu, jest cenna.


Wielu wlascicieli simow ma ludzi do pomocy , daje im uprawnienia i liczy sie z ich opinia.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 08:49 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Luty 2007
Posty: 4035
nick w SL: Jacek Shuftan
Zwracam honor - macie oczywiscie racje. Mam niestety tendencje do przesuwania wladzy w kirunku Krolowej - dlatego, ze ona juz istnieje i mniej wiecej wiadomo jaka jest, a rzadu na razie nie ma i jest wielka niewiadoma. W trosce o dobro PR az sie prosi, zeby na Krolowej oprzec rzadzenie - co jest bez sensu, bo to nie jest zwykly SIM.
Moze wiec taki zapis:
Zamiast:
Cytuj:
1.Organem wladzy sadowniczej jest Sedzia.
2.Sedzia jest powolywany i odwolywany przez Krolowa.

wpisac:
Cytuj:
1.Organem wladzy sadowniczej jest Sedzia.
2.Sedzia jest powolywany i odwolywany przez Rzad.
3. Jesli Rzad nie powola Sedziego w terminie 7 dni od daty ogloszenia wynikow wyborow, to organem powolujacym staje sie Krolowa.
4. W przypadku, gdy powolany przez parlament Sedzia nie wypelnia nalezycie swych obowiazkow, Krolowa moze powolac innego


Chodzi mi o to, ze jakis sedzia i ochrona musi byc a jesli rzad go nie powola, to krolowa bedzie musiala za nimi chodzi i prosic, jesli sama nie bedzie mogla zrobic takiego ruchu.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 11:23 
Dołączenie:
Sierpień 2007
Posty: 607
Taki zapis bylby ok
w RL jest podobnie z powstaniem rządu, kiedy parlament nie jest w stanie wylonic swojego kandydata w ciagu okreslonego czasu, pozniej swojego kandydata proponuje prezydent. Jak ten kandydat nie przechodzi w glosowaniu to rozpisywane sa nowe wybory :]


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 13:32 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Wrzesień 2007
Posty: 361
nick w SL: Pawell Bulloch
C Nishi napisał(a):
Jacek napisał(a):
Cytuj:
a wiec skladam wniosek o wpis o wartosciach chrzescijanskich i chcialbym zobaczyc wynik glosowania :)

Ze swej strony prosze o dokladniejsze zdefiniowanie co rozumiesz przez 'wartosci chrzescijanskie'


rozumiem to co wszyscy inni, nie mam wlasnej wizjii wartosci chrzescijanskich :]

sam wiesz ze w konstytucji nie rozdrabinia sie ,ze jezeli jest "zabojstwo" to nie wyjasnia sie co i kiedy jest zabojstwem a co nim nie jest , to rozstrzyga sąd.

o wartosciach chrzescijanskich mozesz sobie poczytac mase wypracowan na googlach ,aby poszerzyc swą wiedze:)


Tak, koniecznie dodajmy zapis o wartościach chrześcijańskich... żeby prawdziwi chrześcijanie wiedzieli jak postępować, bo przecież bez tego zapisu będą jak dzieci we mgle.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 14:09 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Listopad 2007
Posty: 1181
nick w SL: Krzysztof Aeon
a jak! Przecież mają za mało wszelkiej maści reguł... BTW, akurat wpis o wartościach chrześcijańskich powinien być poddany pod publiczną dyskusję...


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 15:45 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
A ja sądzę, że ponieważ nikomu z rządu tymczasowego nie przyszła taka myśl do głowy, propozycja powinna być owszem, dyskutowana, ale na etapie inicjatywy obywatelskiej. Proponuję, żeby pomysłodawca przeprowadził głosowanie wśród obywateli PR zainteresowanych Konstytucją - czy wprowadzenie do Konstytucji zapisu o wartościach chrześcijańskich powinno być rozpatrywane przez rząd.
W zależności od wyników głosowania dopiszemy ten punkt do obrad.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 15:48 
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 3307
nick w SL: MaxJames Chemistry
Popieram. Niech obywatele zagłosują, gdyż to ich dotyczy.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 16:02 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Listopad 2007
Posty: 825
Hm po pierwsze trzeba wyznaczy jakieś granice bo wiadomo , że każdy może postrzegać te wartości chrześcijańskie inaczej.Dla mnie taki punkt w konstytucji jest bez sensu bo odraz np. odezwali by się wyznawczy innych religii czemu ich wartości nie ma w konstytucji i mogło to by pogorszyć stosunki dyplomatyczne i nasza królowa by miała więcej na głowie spraw łagodzących więc osobiście bym na nie dodanie tego punktu z góry mówię głosował.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 18:48 
Dołączenie:
Sierpień 2007
Posty: 607
Madelaine napisał(a):
A ja sądzę, że ponieważ nikomu z rządu tymczasowego nie przyszła taka myśl do głowy, propozycja powinna być owszem, dyskutowana, ale na etapie inicjatywy obywatelskiej. Proponuję, żeby pomysłodawca przeprowadził głosowanie wśród obywateli PR zainteresowanych Konstytucją - czy wprowadzenie do Konstytucji zapisu o wartościach chrześcijańskich powinno być rozpatrywane przez rząd.
W zależności od wyników głosowania dopiszemy ten punkt do obrad.


obywatele wybrali was nie po to aby teraz niewygodne glosowania zrzucac na nich
wy jestescie po to aby glosowac w imieniu obywateli

nie pamietam malej konstytucji ale czy jest tam zapis ze konstytucja tworzy sie poprzez glosowania obywateli czy moze jest tam ze to rzad ustanawia nowa konstytucje?


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 19:43 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Luty 2007
Posty: 4035
nick w SL: Jacek Shuftan
Cytuj:
obywatele wybrali was nie po to aby teraz niewygodne glosowania zrzucac na nich
wy jestescie po to aby glosowac w imieniu obywateli

Alez oczywiscie, co nie zmienia faktu, ze zaden z rzadow nie moze sie zajmowac wszystkimi wnioskami, zwlaszcza jesli ich objasnieniem jest google.
Ponawiam prosbe - zdefiniuj w punktach co rozumiesz przez wartosci chrzescijanskie, a pomyslimy. Rozwazania nad ogolnymi i wieloznacznymi pojeciami sa piekne i chetnie podyskutuje o wartosciach ale w osobnym watku.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 19:59 
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 3307
nick w SL: MaxJames Chemistry
Obywatel coś zaproponował, rząd nie chce podpaść niektórym obywatelom, zatem może ogłosić coś w rodzaju referendum, czy dana propozycja, a raczje zapis, ma się znaleźć w konstytucji, bo to dotyczy dość mocno obywateli.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 20:11 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
C Nishi napisał(a):
nie pamietam malej konstytucji ale czy jest tam zapis ze konstytucja tworzy sie poprzez glosowania obywateli czy moze jest tam ze to rzad ustanawia nowa konstytucje?

Szkic Konstytucji, wymagający zaledwie kosmetycznych poprawek i rozwinięcia niektórych punktów, został poddany pod dyskusję. Teraz czas na inicjatywę obywatelską - taką jest propozycja Anulki, zaś twoje pytanie jest tylko pytaniem, bez szczegółów (o które już drugi raz prosi Jacek).
W naszym projekcie Konstytucji nie ma też ani słowa o hodowli zwierząt futerkowych, tym również mamy się zająć?
Hmm, gdyby się nad tym zastanowić, nie ma całego mnóstwa rzeczy, które kiedyś komuś mogą przyjść do głowy.

Moja propozycja wydaje się dość logiczna - chcesz, żeby taki zapis znalazł się w Konstytucji, zbierasz głosy pod wnioskiem (można to zrobić publikując na forum prostą ankietę: tak, nie, wstrzymuje się), jeżeli większość głosujących będzie za, przekazujesz swoją propozycję nam, a my głosujemy nad zapisem lub jego brakiem.

Konstytucja PR jest PISANA, nie tłumaczona czy adaptowana. Są w niej takie zapisy, które 5 osobom powołanym do jej stworzenia wydawały się konieczne. Zapis o wartościach chrześcijańskich jest czymś, o czym żadne z nas nie pomyślało (mówiłam to już, ale wolę powtórzyć). Podobnie z innymi zapisami, które komuś mogą się wydać niezbędne, a które członkom Rządu Tymczasowego nie przyszły go głowy - zbierzcie głosy, napiszcie ten punkt w jak najjaśniejszy sposób, głosowanie nad tym punktem odbędzie się na pewno.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 20:32 
Dołączenie:
Sierpień 2007
Posty: 607
nie mam zamiaru zbierac glosow teraz

Po pierwsze sami prosiliscie o propozycje co do konstutucji , wiec ja podalem,
a to ze glos obywatela jest niewazny no to juz trudno.

a to z tym zbieraniem podpisow to mi mowisz jako mad, jako premier, konstytucja tak mowi?
bo nie rozumiem skad ci sie to urodzilo.

a czy anulka tez musi zbierac podpisy czy tylko ja mam taki przywilej?
a moze pozniej bede musial cos doplacic aby sie zajeto moim wnioskiem ? :]

w zwiazku z tym ze wymaga sie TYLKO odemnie zbierania podpisow wsrod obywateli , zglaszam wniosek o wykreslenie slowa "równy" z preambuly konstytucji. I nie bede zbieral podpisow rowniez pod tym wnioskiem.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 21:00 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Luty 2007
Posty: 4035
nick w SL: Jacek Shuftan
Codee, nie obrazaj sie tylko wyjasnij conieco:)
Rownie dobrze moglbys podac wniosek o przeglosowanie wpisu 'ogorek', a gdy wszyscy zapytaja - ale o co chodzi? to tez odpowiesz poszukajcie sobie w google?
Wartosci chrzescijanskie to szerokie pojecie, na moje oko maja 2 czesci.
Jedna to aksjologia ogolnoludzka, i jest ona czesciowo ujeta w projekcie:
JP2 pisal o tym tak:
Cytuj:
dotyczą one: godności osoby; świętości życia ludzkiego; centralnej roli rodziny opartej na małżeństwie; wagi wykształcenia; wolności myśli, słowa oraz głoszenia własnych poglądów i wyznawania religii; ochrony prawnej jednostek i grup; współpracy wszystkich na rzecz wspólnego dobra; pracy pojmowanej jako dobro osobiste i społeczne; władzy politycznej pojmowanej jako służba, podporządkowanej prawu i rozumowi, a "ograniczonej" przez prawa osoby i narodów.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP ... 62002.html
Nie calkiem zgadzaja sie one z warunkami SL - centralna rola rodziny w SL? (za 100 ls?), swietosc zycia w SL ( chodzi o bana?), ale ok, sa to wartosci ogolnie przyjete w naszej cywilizacji i maja odbicie w Projekcie.
Wartosci chrzescijanckie to takze zalecenia religijne wynikacjace z Dekalogu, o tym JP2 pisze dalej:
Cytuj:
5. Przed politykami europejskimi stoi naprawdę niełatwe zadanie! Ażeby mu sprostać w należyty sposób, konieczne jest, aby potrafili oni przy poszanowaniu poprawnej koncepcji świeckiego charakteru instytucji politycznych wspomniane wyżej wartości głęboko zakorzenić w transcendencji, czego wyrazem jest otwarcie na wymiar religijny.
Pozwoli to, między innymi, potwierdzić raz jeszcze, że instytucje polityczne i władze publiczne nie mają charakteru absolutnego, właśnie ze względu na pierwszorzędną i wrodzoną "przynależność" człowieka do Boga, którego obraz jest wyryty na zawsze w naturze każdego mężczyzny i każdej kobiety.

Tutaj juz mamy odwolanie to transcendentnego Boga i Dekalogu. Ktory przeklad Biblii mamy uznawac? Ktora wersje?
Zobacz - z wpisania pierwszego przykazania do Konstytcuji PR wynikalby chyba zakaz gloszenia innych religii na terenie PR? W SL nie ma rodzicow - po co wiec 4 przykazanie? Z 3 wynika swiecenie dnia swietego - mamy nie robic nic w niedziele w PR?
Od siebie polece Ci przykazanie drugie:)
To tylko jedna z wersji napisana na szybko, mozna stworzyc jeszcze setki nnych - jak wiec glosowac nad czyms czego nie znamy?


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 21:26 
Dołączenie:
Sierpień 2007
Posty: 607
nawet jak rozpisze dokladnie to i tak nie bedzie poddane pod glosowanie ,bo nie mam zamiaru zbierac podpisow ,a pozniej nie wiaodmo co jeszcze , a wiec sie nie produkuje na ten temat :]


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 21:42 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
Codeee, zaczynam chyba rozumieć co to znaczy "strzelać focha".

Opowiem Ci w skrócie, jak będzie wyglądało głosowanie nad twoim "wnioskiem".
Spotkamy się w niepełnym składzie, jeżeli zaczniesz się tego domagać: Lincoln, Jacek, Wood i ja. Jeżeli zechcesz poczekać, wstrzymamy się do powrotu Uzi. Potem padnie hasło: "Jest taki wniosek, żeby w Konstytucji znalazł się zapis o wartościach chrześcijańskich. Przegłosujmy to".
- No dobrze, a konkretniej?
- Nie ma dokładniej, jest tylko sam wniosek. Wnioskodawca skierował nas do wyszukiwarki google.
Potem zacznie się dyskusja, Jacek rozwinie to, co napisał tutaj nad twoim postem (minie półtorej godziny), Lincoln powie, że trzeba będzie całą rzecz dostosować do realiów SL, trzymając się przy tym prawa, Wood patrzący teraz zza oceanu, siedzący po uszy w poprawności politycznej zapyta, dlaczego tylko chrześcijańskie, Uzi powie, że wolałaby uniknąć zapisów, podpadających pod łamanie Big Six, ja spytam dlaczego mamy się opierać tylko na tym, co napisał Jan Paweł II (propozycja Jacka), a skierowana do wikipedii powiem, że internet nie jest dla mnie w pełni wiarygodnym źródłem informacji... rozwijać dalej?
Jeśli zaś zaproponujesz konkretny ZAPIS (tak jak zrobiła to Anulka), z którym będzie można dyskutować, zwiększasz szanse na to, że znajdzie się w Konstytucji.

I nie mów mi, proszę, o wykreślaniu słowa "równy" i o tym, że z każdą propozycją obywateli może tak być, bo w demagogię się nie bawię.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 21:45 
Dołączenie:
Sierpień 2007
Posty: 607
czyli uznajesz ze sie mylilas nakazujac mi zbieranie podpisow i wystarczy tylko jak objasnie wniosek?


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 21:51 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
Nie, to co napisałam o zbieraniu podpisów pod wnioskiem było odpowiedzią na post wyżej, że kwestia takiego zapisu powinna zostać poddana pod publiczną dyskusję.

Jest różnica między "zróbcie coś", a "zróbmy to i to".

A tak przy okazji... dlaczego akurat chrześcijańskie?


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 22:28 
Dołączenie:
Sierpień 2007
Posty: 607
bo mysle ze takiego wyznania jest wiekszosc obywateli PR , mam podtawy tak sadzic :]
a wiec te wartosci sa im bliskie i na pewno wiekszosc zyje z nimi w zgodzie i chcieliby aby rzad i inni tez sie nimi kierowal i aby mogli zyc w miejscu ktore zyje w zgodzie z tymi wartosciami


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Wrz 2008, 22:39 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
W SL kierujemy się Big Six i ToS, nie wartościami chrześcijańskimi. Nie jesteśmy państwem wyznaniowym, w każdym razie na pewno nie w SL.

Skąd pewność, że nawołując do zamieszczenia wartości chrześcijańskich nie dyskryminujesz mnie ze względu na wyznanie (lub jego brak)?


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 07 Wrz 2008, 00:25 
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 3307
nick w SL: MaxJames Chemistry
Polityka i religia to tematy, z których rodzą się czasem prawdziwe wojny i nienawiść.

Polska Republika to świecka wyspa, a wpisanie w jej konstytucję jakichkolwiek spraw religijnych, odnoszących się do konkretnej grupy ludzi, może się źle odbić w zewnętrznym wyglądzie Republiki.

Po co prawnie dawać takie zapisy, skoro można nie łamiąc świeckiego prawa, kupić ziemię, postawić światynię i tam kierować się zasadami wybranje przez siebie religii.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 07 Wrz 2008, 15:16 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 109
nick w SL: Kazik Ansar
Bardzo się cieszę, że w końcu sąd znalazł się w tym szkicu konstytucyjnym (czy jak to się nazywa), bo niektórych bardzo bawił mój pomysł z sądem. Uważam, że pierwotny pomysł, aby sąd wybierała królowa, jest znacznie lepszy, niż sąd wybrany przez rząd. Tak jak już było napisane, wiemy czego się spodziewać ze strony królowej, natomiast rządy będą różne, nawet ja mogę przyznać, że będą one dużo gorsze od obecnego rządu. Skoro są obawy, że któryś z przyszłych rządów mógłby wyspę sprzedać, a pieniądze przelać na swoje konto w realu, to nie rozumiem dlaczego nie powołać niezależnego od rządu sądu z uprawnieniami, dzięki którym sąd mógłby zapobieć takiemu przekrętowi, przynajmniej próbować zapobiec.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 07 Wrz 2008, 18:57 
Moderator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2008
Posty: 1517
nick w SL: Anulka Zimminy
Kazikk napisał(a):
Skoro są obawy, że któryś z przyszłych rządów mógłby wyspę sprzedać, a pieniądze przelać na swoje konto w realu, to nie rozumiem dlaczego nie powołać niezależnego od rządu sądu z uprawnieniami, dzięki którym sąd mógłby zapobieć takiemu przekrętowi, przynajmniej próbować zapobiec.


Kazik - powiedziano juz ale widac nie doczytales - takiej mozliwosci aby sprzedac wyspe mogl ktos inny niz Owner (w tym przypadku Uzi) - nie ma, nie istnieje, jest wykluczona.
Opcja, ze Owner (w tym przypadku Uzi) sprzedaje wyspe bez wiedzy kogokolwiek istnieje i jest absolutnie wykonalns w nie wiecej niz kilka klikniec myszka, a caly rzad i sad i prarlament i ktokolwiek tam chcesz, dowie sie o tym albo nie.

Przeczytaj to dwa razy !


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 07 Wrz 2008, 20:58 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 109
nick w SL: Kazik Ansar
AnulkaZ napisał(a):
Kazik - powiedziano juz ale widac nie doczytales - takiej mozliwosci aby sprzedac wyspe mogl ktos inny niz Owner (w tym przypadku Uzi) - nie ma, nie istnieje, jest wykluczona.
Opcja, ze Owner (w tym przypadku Uzi) sprzedaje wyspe bez wiedzy kogokolwiek istnieje i jest absolutnie wykonalns w nie wiecej niz kilka klikniec myszka, a caly rzad i sad i prarlament i ktokolwiek tam chcesz, dowie sie o tym albo nie.

Przeczytaj to dwa razy !


Nie muszę dwa razy czytać :mrgreen: uwierz, że potrafie zrozumieć po jednorazowym przeczytaniu, mój błąd, że nie czytałem wszystkich postów w tym temacie. Poza tym, jeśli sie nie mylę, to akurat pisał Jacek o tym sprzedaniu wyspy przez rząd, więc sądziłem, że akurat on się najlepiej zna, bo jest jedną z osób, która najbardziej pomaga Uzi w sprawach z PR.

Co nie zmienia faktu, że i tak uważam, że sąd powinien być absolutnie niezależny od rządu. Akurat Anulka powinna to rozumieć, bo sama pisała o trójpodziale władzy, rozumiem (choć nie popieram), że rządowi dajemy władzę ustawodawcza i wykonawczą, ale nie rozumiem i nie popieram mianowania sądu przez rząd, widać już taka rola opozycji w PR :mrgreen:


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 07 Wrz 2008, 21:14 
Moderator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2008
Posty: 1517
nick w SL: Anulka Zimminy
Moj pomysl poleagal na trojpodziele wladzy - parlament, rzad i sad. Monarcha jest obok tego. Sad nie bedzie niezalezny od rzadu gdy ten bedzie mial podwojna mozliwosc wplywu na niego.
Jako prawodawca i wykonawca prawa.
Sad jak i Rzad powienien byc powolywany przez Parlament za akceptacja Monarchy. Pisano juz tu, co by bylo w przypadku niemocy Parlamentu do spelnienia tych wymagan.
Moim zdaniem Parlament winien przedstawic kandydature Premiera, Monarcha wrecza akt nominacji i Premier tworzy rzad. W rzadzie moga ale nie musza byc Parlamentarzysci tym samym Premier moze byc ale nie musi Parlamentarzysta; Jezeli Parlamentarzysta to nawet tym nadanym z ramienia Monarchii. Dlaczego nie ?
Sedzia podobnie ale nie moze byc Parlamentarzysta. Odpowiada przed Parlamentem i Monarcha. Mianowany na czas okreslony.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 08 Wrz 2008, 00:33 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Luty 2007
Posty: 4035
nick w SL: Jacek Shuftan
Nie ulega watpliwosci, ze nikt poza Krolowa nie ma technicznej mozliwosci sprzedania wyspy. Wydaje mi sie jednak, ze konstytucje trzaba napisac tak, zeby rzad nie mogl postawic Krolwoej przed alternatywa: albo sprzedajesz wyspe i oddajesz nam kase albo lamiesz konstytucje.
Dla przykladu: jeden niewinny zapis "rzad jest najwyzsza wladza na wyspie" mogby doprowadzic do takiej sytuacji.
Rownie niewatpliwa rzecza jest to, ze sad nie moze byc idealnie niezawisly, bo musi byc przez kogos wybrany - albo przez Rzad albo przez Krolowa.
Poczatkowo myslalem o tworzeniu sadu przez Krolowa (bo wiemy juz jaka jest i z zasady powinno jej zalezec na dobrym systemie sadowniczym, skoro juz zabrala sie za wyspe), teraz mi sie nieco odwrocilo i mysle, ze Rzad wybierajacy sedziego tez nie jest zlym rozwiazaniem.
Wizji rozdzielonego Parlamentu i Rzadu sie boje:( nie wiem ilu sie znajdzie chetnych do rzadzenia (ostatnio bylo pieciu kandydatow) i jesli trzeba bedzie z nich tworzyc parlament, ktory potem wyloni rzad, to moze to wygaladac dziwnie.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 08 Wrz 2008, 21:46 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 109
nick w SL: Kazik Ansar
Ja i tak uważam, że sąd powinna mianować królowa, zawsze byłoby to oddzielene władzy ustawodawczo-wykonawczej sprawowanej przez rząd, od władzy sądowniczej.

Jacku odnośnie Twojej rozterki czy nie można wybrać prostego rozwiązania wpisując do konstytucji coś podobnego: Sąd ma prawo, do orzekania dymisji rządu w pewnych przypadkach, jednym z tych przypadków byłoby działanie rządu na szkodę PR, sąd orzeka kiedy dane działanie rządu nosi przesłanki działania na szkodę PR. Oczywiście należałoby to ładnie zredagować w prawniczym języku, to tylko szkic.

Wówczas tak naprawdę jedyny problem miałaby królowa przy wybieraniu odpowiedniej osoby(osób) do składu sądu. Oczywiście w przypadku wyboru sądu przez rząd, moja propozycja zapisu byłaby bezprzedmiotowa.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Paź 2008, 06:40 
Dołączenie:
Grudzień 2007
Posty: 446
nick w SL: Pietia Szondi
A ja uważam że jakość Konstytucji powinna być wysoka.....ale przede wszystkim Konstytucja powinna kiedyś powstać :((

Czy może jestem niedoinformowany a Konstytucja już obowiązuje?


Wszechmogąca Królowo, Pani Premier, Panowie Ministrowie.... skończcie proszę zapis Konstytucji... co ustalono zapiszcie, co nieustalono, ustalą przyszłe władze za pomocą Ustaw.

Konstytucja miała powstać najpóźniej do dnia 31.08.... u mnie w kalendarzu ( a prawdopodobnie używam standardowego kalendarza ;p) mamy dzisiaj 6 października....i.... od miesiąca wygasłe wszelakie wątki o tematyce konstytucyjnej.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zapisów, już drugi z kolei Rząd wykazywałby się swoimi działaniami, a demokratycznie rządzona Polska Republika dawałaby wzór RL-owi :)

Obudźmu się i zróbcie ( :mrgreen: ) coś do końca, nawet jeśli w niepełnym składzie....

PROSZĘ


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Paź 2008, 07:39 
Moderator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2008
Posty: 1517
nick w SL: Anulka Zimminy
Mysle ze bylo z gory wiadomo ze sprawy sie tak potocza. Jacek tu swiadkiem, kiedy dwa tygodnie przed powlaniem Republiki rozmawialismy o planach. Wtedy stwierdzilam, ze zapalu starczy na dwa, trzy tygodnie.
Inna sprawam ze nie widze uzasadnienia do dalszego rozwoju szumnie zapowiadanych planow - wszystko sie toczy jak trzeba, ziamia wydzierzawiona i kasa splywa, cos tam co jakis czas sie dzieje na Rynku i okolicach. Po co ciagnac zabawe, z ktorej ledwie dwie czy trzy osoby mialy przyjemnosc. Jest jak jest i jak cos dziala, to lepiej przy tym nie grzebac. Aczkolwiek i tak to dalej zaszlo, anizeli oficjalnie zapowiadane podobne do Republiki zmiany w SP. Tam sie to na wielkich słowach Zbyszka skonczylo, tutaj dwa tygodnie bicia piany i zabawy bylo.
Dobrze jednak byloby, aby pomyslodawcy oficialnie oglosili zakonczenie zabawy.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Paź 2008, 08:43 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
Pietia Szondi napisał(a):
Czy może jestem niedoinformowany a Konstytucja już obowiązuje?

Nie, nie obowiązuje. Aż tak niedoinformowany nie jesteś.

Cytuj:
Konstytucja miała powstać najpóźniej do dnia 31.08.... u mnie w kalendarzu ( a prawdopodobnie używam standardowego kalendarza ;p) mamy dzisiaj 6 października....i.... od miesiąca wygasłe wszelakie wątki o tematyce konstytucyjnej.

Cytuj:
Mysle ze bylo z gory wiadomo ze sprawy sie tak potocza. Jacek tu swiadkiem, kiedy dwa tygodnie przed powlaniem Republiki rozmawialismy o planach. Wtedy stwierdzilam, ze zapalu starczy na dwa, trzy tygodnie.

Ostateczna wersja Konstytucji czeka na ostateczne poprawki prawnika. Powinny pojawić się w tym tygodniu - proszę wybaczyć, ale istnieje rl, pracujemy, jakieś dzieci zaczynają szkołę, jacyś rodzice chorują... i jeżeli te wszystkie rzeczy nałożą się na siebie, opóźnienie jest oczywistą konsekwencją.
Przypomnę również szanownej opozycji ich szumne zapowiedzi dyskusji i zgłaszania własnych propozycji. Zapału wystarczyło na zapowiedzi? Bo kiedy Rząd ogłosił projekt i poprosił o wnoszenie poprawek i własnych wniosków, stać na to było zaledwie dwie osoby.

Cytuj:
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zapisów, już drugi z kolei Rząd wykazywałby się swoimi działaniami, a demokratycznie rządzona Polska Republika dawałaby wzór RL-owi :)

Kadencja rządu została przedłużona przez Królową (i dzięki referendum) ponad miesiąc temu. Wtedy nie protestowałeś.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Paź 2008, 09:50 
Dołączenie:
Grudzień 2007
Posty: 446
nick w SL: Pietia Szondi
Mad... złośliwości dzisiaj nie próbowałem stosować, więc i takich nie oczekuję w zamian. ;-)

Jeśli chodzi o dyskusje nad projektem Konstytucji to chyba jednak troszkę więcej głosów było niż 2 (słownie : dwa) ale zamarcie dyskusji chyba też coś oznaczało, w mojej opinii przynajmniej.

Nie czepiam się do członków Rządu, którzy jak wszyscy powinni przynajmniej pamiętać o jakimś tam, zbędnym całkiem RL ;-) , ale choćby słów parę informacji ogólnodostępnej przydałoby się na forum, dotyczących problemów Rządowo-konstytucyjnych i postępu prac. O ile podczas aktywnego działania Rządu Tymczasowego nie nadążałem czytać o postępach w pracach, tak od miesiąca milczenie :-(

Kończąc narzekania, dziękuję bardzo za w pełni satysfakcjonującą mnie informację o stanie zaawansowania prac związanych z uchwaleniem Konstytucji, żałując tylko że informacja taka nie pojawiła się bez wywołania do odpowiedzi.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Paź 2008, 10:03 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
Złośliwości? Przepraszam, efekt niezamierzony.

1. Anulka podała swoją wersję kontytucji.
2. Codeee wnioskował wpisanie wartości chrześcijańskich.

Były jeszcze jakieś konkretne propozycje? Bo dyskusji pod tymi nie traktuję jako odrębnego wniosku.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Paź 2008, 10:16 
Dołączenie:
Grudzień 2007
Posty: 446
nick w SL: Pietia Szondi
Nie pozostaje mi nic innego jak zgodzić się iż wniosków złożonych odnośnie poprawek sztuk 2... :-(, raz jeszcze ładnie podziękować i zakończyć temat na najbliższe 1,5 tygodnia w oczekiwaniu na efekty.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 06 Paź 2008, 13:30 
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 3307
nick w SL: MaxJames Chemistry
Fakt, tematy zwiżane z konstytucją zamilkły, ale... Republika żyje pomimo wszystko i coś się dzieje w niej. Myślę, że wydarzenia tego miesiąca mogą w pewien sposób pomóc przyszłym rządom w tworzeniu konkretnych ustaw, ale... Poczekamy, zobaczymy, cóż pierwszy rząd, zwany tymczasowym, wykona.

Ja porównania niestety nie mam z SP, ale w pewien pozytywny sposób widzę, że coś się w Republice dzieje. Można rzec, iż niektóre wydarzenia stały się regularne i przyciągają (zapewne) avatarki.

Jedynie można życzyć szybkiejgo zakończenia pracy nad konstytucją, aby członkowie rządu mieli ten problem z głowy i mogli zajać się np. zbędnym RL (co nei ozancza, aby RL porzucać na rzecz SL)


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 07 Paź 2008, 16:01 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Lipiec 2008
Posty: 109
nick w SL: Kazik Ansar
Madelaine napisał(a):
Złośliwości? Przepraszam, efekt niezamierzony.

1. Anulka podała swoją wersję kontytucji.
2. Codeee wnioskował wpisanie wartości chrześcijańskich.

Były jeszcze jakieś konkretne propozycje? Bo dyskusji pod tymi nie traktuję jako odrębnego wniosku.


Ja wnioskowałem jeszcze, aby sąd miał prawo dymisjonować rząd, w przypadku gdy rząd działa na szkodę republiki. W zasadzie wolałbym, aby takie prawo miała królowa, ale z tego co czytałem, to królowa nie bardzo chciałaby takiego prawa, a jak znam życie to taki mechaznizm mógłby pomagać zapobieagać nadużyciom.


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 07 Paź 2008, 16:18 
Administrator
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2007
Posty: 6356
nick w SL: Madelaine Sautereau
Dziękuję za przypomnienie :-)


Profil E-mail Offline
Nie podano
PostWysłany: 20 Paź 2008, 22:04 
Dołączenie:
Grudzień 2007
Posty: 446
nick w SL: Pietia Szondi
No i powracamy do tematu....

Przyznaję się, że nie śledzę działań Rządu Tymczasowego ( o ile jakieś działania są realizowane), ale zgodnie z rozmową z 6.10 chciałbym przypomnieć iż czas o jakim mówiłaś Mad, a związany z dokończeniem nadzoru prawnego oraz prac edycyjnych Konstytucji ..... minął...

Czyżbym przespał tak ważną dla Polskiej Republiki chwilę???

Jeszcze raz cieplutko pozdrawiam :)


Profil E-mail Offline

Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  

OdpowiedzKto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości

Moderatorzy

Madelaine, Republika Polska

Panel
Góra
Skocz do:  
cron
SecondLife.pl designed by CvX! Powered by phpBB © phpBB Group - tłumaczenie
SecondLife.pl nie jest oficjalną stroną Second Life. SecondLife.pl is an unofficial Second Life website. SecondLife, SL logo and Second Life related graphics are trademarks of Linden Lab.

Entropia Universe , Planet Calypso