Odpowiedz
Autor Wiadomość
Mężczyzna
PostWysłany: 12 Wrz 2013, 11:34 
Awatar użytkownika
Dołączenie:
Kwiecień 2013
Posty: 105
Skąd: puławy
nick w SL: Phoero
//te dwa znaki "//", umożliwiają pisanie komentarzy; kodu który nie jest interpretowany jako skrypt wykonywalny... Może się tu znaleźć dowolna pomocna treść...

integer i; //zmienna integer, do przechowywania liczb całkowitych... -2,-1,0,1,2,3,128,-256...
//dowolna liczba wprowadzona, będzie znajdować się w zmiennej, którą nazwaliśmy "i"...
//my ustalamy nazwę zmiennej, też dowolną... z pewnymi wyjątkami... różna niż kod skryptowy...

/*
to komentarz drugi...
wszystko to, co pomiędzy tymi znakami, jest komętarzem...
*/

float zmienna_e; //zmienna_e typu float ma zdolność do przechowywania liczb po przecinku, -5.365 / -2 / -2.000000 / 6.8164
float druga_zmienna = 7.766; //tu już określiliśmy, ile ma wynosić druga_zmienna = 2.5... więc od tej pory, mamy zmienną, która nie jest pusta...
string ciag = "Obiekt został dotknięty 1 raz..."; //tu zmienna o nazwie "ciag", do przechoowywania tekstu, znaków...
vector V1 = <1,1,1>; //tak wprowadzamy dane o wektorze, pozycję x,y,z...
rotation rot = <0,0,0,0>; //tak wprowadzamy dane o obrocie...
list tablica_1 = [0, 1, 2, 3]; //to jest tablica, a raczej coś podobnego do niej... Jest zdolne do przechowywania większej ilości informacji, w rużnych typach...
key klucz; //szczeólny ciąg znaków przechowujący unikalne nazwy obiektów UUID...

default //część programu o nazwie default uruchamiany domyślnie jako pierwszy, na przyklad po zapisaniu skryptu... musi być...
{ // nawias otwierający program, pamiętaj o zamknięciu nawiasa na koncu... musi być...

state_entry() //wykonaj kod jako pierwszy (podczas startu skryptu), znajdujący się pomiędzy nawiasami "{ }"...
{
llOwnerSay("Skrypt Startuje...");
//funkcja llOwnerSay powoduje wyświetlenie napisu znajdującego się w cudzysłowiu...
//Say Mówienie będzie się odbywać na czacie "Owner" Właściciela obiektu...
llOwnerSay((string)druga_zmienna);
//aby wyświetlić innego typu informacje, należy je zamienić na postać ciagu znaków typu string... druga_zmienna jest typu liczbowego, więc dokonujemy określenia, jako jaka zmienna ma być przedstawiona, (wyświetlona)...

llSetText("Nauka Skryptowania \n Według NewBee \n Po Polsku", V1, 1);
//llSetText jest to zmiana textu nad obiektem...Aby został text usunięty, należy wykonać go jako pusty llSetText("", V1, 1);
// znaki \n są to nowe linie, "ENTER"... \t tabulator...
}

touch(integer total_number) //wykonaj kod podczas dotknięcia na obiekt
{
llOwnerSay(ciag); //zmienna "ciag" jest już stringiem i wyświetla napis, wprowadzony przy deklaracji zmiennej powyżej programu...

i=1; //określiliśmy, że zmienna integer o nazwie "i", ma mieć przypisaną liczbę 1... od tej pory już nie jest pusta...

for(i;i<=3;i++) //pętla, kod umożliwiający kilkukrotnie wykonanie tej samej operacji...
//"i;" - wprowadzamy liczbę - petla od określonej liczby
//"i<=3;" - wprowadzamy warunek - pętla do określonej liczby
//"i++" - zwiększ liczbę o jeden
//następnie wykonuje skrypt w nawiasach { } i ponownie sprawdzana jest pętla... jeśli warunek w pętli się nie zgadza, przestaje wykonywać powturzenia i przechodzi do następnej części programu (gdy "i" nie jest mniejsze lub równe 3)...
{
llOwnerSay((string)i); //wyświetlenie liczby "i", nastąpi trzy razy... liczba "i" będzie się zwiększała, zgodnie z pętlą...
}

// to jest następna część programu, "i" ma wartość 4...
i=1; // "i" teraz ma wartość 1...

for(i;i<=4;)// ta pętla trochę rużni się zapisem... jest jak najbardziej prawidłowa...
{
llOwnerSay("for "+(string)i);
i++; // zwiększa wartość zmiennej "i"...
}

llOwnerSay("Liczba po wykonaniu pętli wynosi: " + (string)i );

i=-2;

while(ciag!="end") // drugi typ pętli... dopuki zmienna ciag nie przechowuje "end", pętla będzie wykonywana bez przerwy...
{
i++; //zwiększa o 1 zmienną "i"...
//i=i+1; to jest to samo
//i+=1; to jest to samo

if(i==5) // to jest warunek if... kod w { } zostanie wykonany, jeśli warunek zmiennej "i" wynosić będzie 5...
{
ciag="end"; // za sprawą tej zmiany, pętla while nie spełni warunku i zostanie przerwana...
llOwnerSay("Nowa wartość zmiennej ciag wynosi: " + ciag);
}
else if(i==4) // jeśli warunek powyższy nie zostanie spełniony, to wykona się warunek sprawdzający drugi...
{
llOwnerSay("Zmienna i wynosi: "+(string)i);
}
else // jeśli żaden z powyższych warunków nie zostanie wykonany, ten wykona się bez warunku...
{
llOwnerSay("else: "+(string)i);
}
}

llOwnerSay("http://wiki.secondlife.com/wiki/LSL_Portal");

/*

warunki
#-------------------------------------------------

string cc;
cc=="napis" warunek gdy zmienna string "cc" równa "napis"
i!=0 liczba "i" różna od 0
i<=10 "i" mniejsze równe 10
i>=12 "i" większe równe 12
i<-20 "i" mniejsze
i>66 "i" większe

if(i<=10) {}
else if((i>=10)&&(i<=20)) {} jeśli warunek pierwszy i drugi jest prawidłowy, wykonaj operację
else if((cc=="end")||(cc=="cos")) {} jeśli warunek pierszy lub drugi jest prawidłowy, wykonaj operację

#-------------------------------------------------

+=
-=
*=
/=

float a = 3.5;
integer b = 2;
float c;
c = (float)b + a;
//wynik to 5.5

c--;
//wynik to 4.5

c+=2;
//wynik to 6.5

c=c+2;
//wynik to 8.5

#-------------------------------------------------

*/
}
}

_________________
Robię biznes w SL...
https://marketplace.secondlife.com/stores/137308


Profil E-mail Offline

Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  

OdpowiedzKto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości

Panel
Góra
Skocz do:  
SecondLife.pl designed by CvX! Powered by phpBB © phpBB Group - tłumaczenie
SecondLife.pl nie jest oficjalną stroną Second Life. SecondLife.pl is an unofficial Second Life website. SecondLife, SL logo and Second Life related graphics are trademarks of Linden Lab.

Entropia Universe , Planet Calypso